สถ. เปิดสอบ 5 ตำแหน่ง 225 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 225 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 21 ต.ค. - 12 พ.ย. 63 นี้

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

 


          1. ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ (จำนวน 150 อัตรา)

          อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

          2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (จำนวน 20 อัตรา) 

          อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

          3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (จำนวน 5 อัตรา) 

          อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


          4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน (จำนวน 20 อัตรา)

          อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ..ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

          5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จำนวน 30 อัตรา) 

          อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ..ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า


          ผู้สนใจสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น