ประกาศผลการตัดสิน ‘รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศผลการตัดสิน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

 

รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ประเภทบทกวี ระดับประชาชน

 

รางวัลชนะเลิศ

“อยู่เพื่ออยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเอง” ของ “อภิชาติ ดำดี”

 

รองชนะเลิศ 2 รางวัล

-“การมาเยือนโลกครั้งหนึ่งจึงงามแท้” ของ “รังสิมันต์ จุลหริก”

-“อยู่เพื่อฉัน” ของ “ชูชาติ ครุฑใจกล้า”

 

 

 

รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ประเภทความเรียง ระดับประชาชน

 

รางวัลชนะเลิศ

“เพียงหนึ่งแผ่นไม้บนสะพาน” ของ “นภาภรณ์ เชิดธรรม”

 

รองชนะเลิศ 2 รางวัล

-“แม้แสงรวีชีวิตจะดับลง” ของ “ขนิษฐา วชิราพรพฤฒ”

-69 เมตร” ของ “กิตติศักดิ์ คงคา”

 
 

 

//............................