‘พ่อไม่ได้ไปไหน’ : ‘เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์’

พ่อไม่ได้ไปไหน’: ‘เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 

๏ พ่อ ๏

 

๏ พ่อไม่ได้ไปไหน

พ่ออยู่ในใจเสมอ

ในความสูงต่ำล้ำเลอ

ในน้ำตาเอ่ออาลัย

 

๏ ในฟ้าในดินยินดี

ในทุกทุกที่ที่ให้

ในความห่างไกลแสนไกล

และในความใกล้ชิดกัน

 

๏ พ่อมาเตือนให้ได้รู้

มาอยู่แม้ในความฝัน

ในความปรีดาสารพัน

ในความโศกศัลย์ลึกซึ้ง

 

๏ พ่อไม่ได้ไปไหน

พ่อยังอยู่ให้คิดถึง

ในโลกอลวนอลอึง

มีพ่อเป็นหนึ่งในใจ

 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 

 

 

#ข้อคิดติด(วัน)จันทร์ #เนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ #พ่อไม่ได้ไปไหน

 

//.................

CR : “เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์”

https://www.facebook.com/เนาวรัตน์-พงษ์ไพบูลย์-135170583206861/

//.................