‘โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ’ ประกาศผลประกวดบทความ เรื่อง ‘ร้านหนังสือ’

โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือประกาศผลประกวดบทความ เรื่อง ร้านหนังสือ

 

         ประกาศผลการตัดสินการประกวดบทความ เรื่อง ร้านหนังสือในโอกาสเปิดโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ

 

บทความที่ส่งเข้าประกวด แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของร้านหนังสือต่อบุคคลและสังคม คุณค่าของการอ่าน ความผูกพันที่ผู้เขียนมีต่อร้านหนังสือ จากประสบการณ์และการค้นคว้าเกี่ยวกับบทบาทของร้านหนังสือในชุมชน พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการร้านหนังสือและวิธีการที่จะทำให้กิจการร้านหนังสืออยู่รอด ในยุคสมัยของสื่อดิจิตัล ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างในปัจจุบัน

 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บทความ 5 เรื่อง มีคะแนนสูงเท่ากัน จึงมีมติให้รวมเงินรางวัลที่ 1 กับ รางวัลที่ 2 และมอบรางวัลแก่ผู้เขียน เป็นจำนวนเงินรางวัลละ 5,000 บาท ดังนี้

 

1. ‘บันทึกความรู้สึกของนักศึกษาคนหนึ่งที่มีต่อร้านหนังสือที่หายไปผลงานของ บุรภัทร จันทร์ประทัด

2. ‘ร้านหนังสือผลงานของ Princess กัลยากร เพ็งรัตนา

3. ‘ร้านหนังสือ : คืออดีต ปัจจุบัน และอนาคตของฉันผลงานของ คุณาพร พันธุนิล

4. ‘ร้านหนังสือผลงานของ วิรัชดา แพทอง

5. ‘ร้านหนังสือกับสังคมไทยผลงานของ อติรุจ ดือแระ

 

ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 (หนังสือหายาก 5 เล่ม) มีรายชื่อ ดังนี้

 

1. ‘ร้านหนังสือในยุค Digital Disruption’ ผลงานของ คีตา องอาจ

2. ‘ร้านหนังสือยังจำเป็นอยู่หรือผลงานของ โฆษิต มโนมัยอุดม

3. ‘ร้านหนังสือที่ยังคิดถึงผลงานของ อำนาจ blind พิราบขาวกลางกรุง

4. ‘ร้านหนังสือ : อุตสาหกรรมทางความรู้ ที่ไม่มีวันจบสิ้นผลงานของ จิณห์วรา ช่วยโชติ

5. ‘ร้านหนังสือผลงานของ นฤมล แดงเปี่ยม

6. ‘ความฝันของร้านหนังสือผลงานของ รังสิมันต์ จุลหริก

7. ‘ร้านหนังสือผลงานของ ศรัณย์ พ.จานุพิบูล

8. ‘ร้านหนังสือผลงานของ around the moon

9. ‘ร้านหนังสือผลงานของ จุรีรัตน์ รุ้งกำธรธรรม

10. ‘ร้านหนังสือผลงานของ กิตติ์ณิพัทธ์ บุญญธรรมกุล

 

-------------------------------------

 

ประธานกรรมการ : ผุสดี นาวาวิจิต

กรรมการ : นฤเบศ สมฤทธิ์, บารมี สมาธิปัญญา, วัฒนศักดิ์ ภาณุรักษ์, มกุฏ อรฤดี

เลขานุการ : นวลมาศ เกษรจันทร์

 

-------------------------------------

 

พิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

 

 

//..............

CR : “หนังสือเดินทางร้านหนังสือ : Book Passport

https://www.facebook.com/BookPassportTH/

//..............