...ประวัติศาสตร์ความจริง...

...ประวัติศาสตร์ความจริง...

 

๏ เมื่อความจริงยังจริงยังคงอยู่

ประวัติศาสตร์ควรต้องรู้ด้วยเหตุผล

บางหน้าประวัติศาสตร์ปลอมและปน

ประวัติศาสตร์จึงต้องค้นข้อเท็จจริง

 

๏ เพื่อให้จริงความจริงได้ปรากฏ

ให้เท็จความเท็จหมดทุกทุกสิ่ง

โดยไม่อาจซ่อนแอบเพื่อแอบอิง

โดยไม่อาจขว้างทิ้งสาระสำคัญ

 

๏ ประวัติศาสตร์บันทึกประวัติศาสตร์

บันทึกมนุษยชาติความเปลี่ยนผัน

เลือดเนื้อชีวิตเท่าเท่ากัน

แม้บาดแผลก็ต้องยืนยันเพื่อเรียนรู้

 

๏ เมื่อมนุษย์ถูกทำให้ไม่เป็นมนุษย์

ประวัติศาสตร์ชำรุดต้องเก็บกู้

ต้องคืนความเป็นมนุษย์ทุกทุกประตู

เพื่อนำประวัติศาสตร์สู่ความเป็นจริง

 

๏ ประวัติศาสตร์เรียนรู้ประวัติศาสตร์

เพื่อเรียนรู้ผิดและพลาดทุกทุกสิ่ง

สัจธรรมที่แท้ไม่อาจประวิง

และไม่อาจช่วงชิงเพื่อทิ้งไป

 

๏ เมื่อความจริงยังจริงยังคงอยู่

ประวัติศาสตร์ควรต้องรู้สิ้นสงสัย

ทุกคำถามทุกคำตอบ, เรา-เขา-ใคร

ประวัติศาสตร์ต้องมีให้ข้อเท็จจริง !.

 

..........................

นายทิวา

แด่... วาระ ๔๖ ปี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙