กต. นำสื่อฯ ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์แผ่นดินพระนารายณ์

กระทรวงการต่างประเทศ พาย้อนศึกษา “เส้นทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์การทูตไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” เชื่อมโยงมิติประวัติศาสตร์ การต่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรม ที่จังหวัดลพบุรี

          นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะสื่อมวลชนไทย ศึกษาดูงาน “เส้นทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์การทูตไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” ณ สถานที่ประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี โดยมี รศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

 

 

          นายเชิดเกียรติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างมิติประวัติศาสตร์ การต่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรม นำไปสู่ความร่วมมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมและความนิยมไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

          ด้าน รศ.ดร. ปรีดี กล่าวว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นผู้ ‘เปิดประตู’ รับชาวต่างชาติเป็นพระองค์แรก ขณะเดียวกันประตูบานนี้ก็เปิดโอกาสให้สยามประเทศได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆจากต่างชาติ  และทรงแต่งตั้งทูตให้ไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับชาติอื่นๆ เป็นครั้งแรกในเวลาต่อมา

 

 

          ทั้งนี้ วิทยากรได้นำคณะเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ความสำคัญในจังหวัดลพบุรี เช่นพระนารายณ์ราชนิเวศน์  พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) และบริเวณที่เคยเป็นอ่างเก็บน้ำทะเลชุบศร เป็นต้น  ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งด้านความสัมพันธ์ทางการทูต การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการในด้านต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เพื่อนำมาใช้ปัจจุบันและอนาคต