เปิดตัว ‘ประติมากรรมดอกบัว ปทุมธานี 100 ปี’ 6 ผลงาน 6 ศิลปินแห่งชาติ

เปิดตัว ประติมากรรมดอกบัว ปทุมธานี 100 ปี’6 ผลงาน 6 ศิลปินแห่งชาติ

 

เปิดตัวแล้ว ! 6 ผลงาน 6 ศิลปินแห่งชาติ ประติมากรรมดอกบัว ปทุมธานี 100 ปี ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ลั่น เดินหน้าให้ครบ 13 ผลงาน จาก 13 ศิลปินเเห่งชาติ เพื่อติดตั้งถาวร เป็น “แลนด์มาร์ค” ของจังหวัด

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจังหวัดปทุมธานี โครงการ ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปีณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมเปิดประติมากรรมที่ติดตั้งเเล้วเสร็จ สำหรับครึ่งเเรก จำนวน 6 ผลงาน โดย 6 ศิลปินเเห่งชาติ ดังนี้

 


 

“บัวปทุม” ประติมากรรมเหล็ก ความสูงรวมฐาน 10 เมตร ผลงานของ “ศราวุธ ดวงจำปา” ศิลปินเเห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

 

“เเก้ววิโชค” ลูกเเก้วเหล็ก ความหนา 10 มิลลิเมตร น้ำหนัก 1.5 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตร ออกเเบบโดย “ศ.วิโชค มุกดามณี” ศิลปินเเห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)

 

“เเก้ววิชัย” ลูกเเก้วเหล็ก ความหนา 10 มิลลิเมตร น้ำหนัก 1.5 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตร ออกเเบบโดย “ศ.วิชัย สิทธิรัตน์” ศิลปินเเห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

 

“เเก้วเดชา” ลูกเเก้วเหล็ก ความหนา 10 มิลลิเมตร น้ำหนัก 1.5 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตร ออกเเบบโดย “ศ.เดชา วราชุน” ศิลปินเเห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์เเละสื่อผสม)

 

“เเก้วเข็มรัตน์” ลูกเเก้วเหล็ก ความหนา 10 มิลลิเมตร น้ำหนัก 1.5 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตร ออกเเบบโดย “ศ.เข็มรัตน์ กองสุข” ศิลปินเเห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

 

“เเก้วเนาวรัตน์” ลูกเเก้วเหล็ก ความหนา 10 มิลลิเมตร น้ำหนัก 1.5 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตร บทกวี โดย “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินเเห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

 
นายพินิจ กล่าวถึงแนวคิดในการสรรค์สร้างประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี ว่า เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดปทุมธานี โดยปรากฏตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่า นาม “เมืองประทุมธานีมีที่มาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อคราวเสด็จฯ และได้รับบัวจากชาวมอญ ในเทศกาลประเพณีรับบัวที่สามโคก ซึ่งจัดขึ้นในเดือน 11 จ.ศ. 1177 อันเป็นช่วงเวลาที่บัวออกดอกเป็นจำนวนมาก จึงได้พระราชทานนามให้สมกับเป็นแหล่งบัวชุกชุม

 

“จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ และยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมไฮเทค รวมถึงเป็นเมืองตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จังหวัดปทุมธานี มุ่งหมายที่จะพัฒนาเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างอัตลักษณ์ และสัญลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อสื่อถึงสภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี”

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี บอกด้วยว่า ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี ถือเป็นประติมากรรมแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีศิลปินแห่งชาติรวม 13 ท่าน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลป์เพื่อแผ่นดิน โดยองค์ประกอบของประติมากรรมประกอบด้วย “ดอกบัว” และ “ลูกแก้ว” ลักษณะเป็นดอกบัวตูมกำลัง ผลิบาน และลูกแก้ว 12 ลูก เปรียบเสมือนกาลเวลา เป็นนาฬิกาบอกความเป็นมาของเมืองปทุมธานี รวมถึงปลาตะเพียนเงิน ตะเพียนทอง อยู่รายล้อมรอบประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี

 
 

นายพินิจ ยืนยันว่า จังหวัดปทุมธานีให้ความสำคัญ กับงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่  โดยได้จัดสร้างประติมากรรมถาวร ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อร่วมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของเมืองปทุมธานี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวปทุมธานี และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ที่ชื่นชอบงานศิลปะได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีที่ทรงคุณค่า ดังบทกวีของ “เนาวรัตน์ พงษไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งจารึกไว้ในประติมากรรมสำคัญนี้

 

“มีดอกบัวหัวใจเป็นใจเมือง

มีตำนานขานเนื่องโรจน์เรืองหล้า

มีเสบียงเลี้ยงกรุงทุ่งข้าวปลา

มิ่งมณีปัทมา ปทุมธานี”

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ ประติมากรรมดอกบัว ปทุมธานี 100 ปี ริเริ่มโดย นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมีศิลปินแห่งชาติ ศราวุธ ดวงจำปา เป็นผู้ควบคุมและดำเนินงานสร้างประติมากรรม

 

ทั้งนี้ นายพินิจ กำลังจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ แต่เพื่อเป็นหลักประกันว่า โครงการ “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี” จะดำเนินการต่อจนครบ 13 ผลงาน จาก 13 ศิลปินเเห่งชาติ เพื่อติดตั้งถาวรเป็น “แลนด์มาร์ค” ของจังหวัด ดังนั้น จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ศิลปินแห่งชาติ ฯลฯ โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

//...................