เปิดให้ยื่นแล้ว “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” 1-31 ต.ค. นี้

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดให้บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล มูลนิธิหรือสมาคม หรือสถานศึกษา ยื่นขอการสนับสนุนโครงการได้แล้ว ตั้งแต่ 1- 31 ต.ค. 63 นี้

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ยื่นแบบขอรับการส่งเสริมฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563

 

 

 

          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

 

          ประกาศฯ 

https://drive.google.com/file/d/1E_A89YEdxF1OdL0I1iexKLvBOQNGO97D/view?usp=sharing

 

          แบบขอรับการส่งเสริมฯ และเอกสารแนบท้ายประกาศ

https://drive.google.com/drive/folders/1o3ZqWXe6QhI-NmwvUlsjvaAvU29aMEPo?usp=sharing

           

          หรือกรอกข้อมูลผ่าน Google Form  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPUZAcOKewwIqv7OOpI42MJt6-_wQJ9aFxfp5Or3985TD3-A/formResponse    

 

CR : www.Facebook.com/fund.ocac