ว้าว! ชวนเที่ยว เขา ป่า นา เล “ชุมชนฯ OTOP นวัตวถี” เมืองคอน

พช. นครศรีธรรมราชขนกองทัพสื่อลงพื้นที่ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” นำชม 10 ชุมชน 8 อำเภอ เขา ป่า นา เล สัมผัสธรรมชาติ ประเพณีวิถีท้องถิ่น อัตลักษณโดดเด่น เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนอย่างใกล้ชิด ฝากสื่อช่วยตีปี๊บการท่องเที่ยวเมืองคอน หนุนสร้างงานสร้างอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าว โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ในกลุ่มจังหวัด โดยมี นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผอ.ททท.นครศรีธรรมราช และนางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลง ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคีรีธรรม ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ 10 ชุมชน 8 อำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

          นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เน้นการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชนเป็นต้นทุน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายงดงามของชาวบ้านตลอดจนได้สัมผัสศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมการสร้างรายได้จากสินค้าและกิจกรรมภายในชุมชน

 

 

          จังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าเขา ทุ่งนา น้ำตก และสายน้ำ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถนอนพักค้างคืนในหมู่บ้านได้ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีโฮมสเตย์ไว้รองรับหลายแห่ง ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังได้อุดหนุนสินค้าโอทอปเด่นดังของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

          “การจัดกิจกรรม ‘สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี’ เพื่อขอให้สื่อฯ ช่วยนำข้อมูลไปช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสู่สาธารณชน โดยให้สื่อมวลชนทุกแขนงมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันโดดเด่น มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เพื่อความเข้มแข็งของจังหวัดและของประเทศได้อีกทางหนึ่ง” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าว

 

 

          ขณะที่ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กิจกรรมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 ในครั้งนี้ มีทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและสื่อออนไลน์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่จริง 10 ชุมชนท่องเที่ยว จาก 8 อำเภอ โดยในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีในโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน รวม 82 ชุมชน ซึ่งคัดเลือกมา 10 ชุมชน เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 4 โซนคือ เขา ป่า นา เล รวมทั้งมีนักเล่าเรื่องชุมชนคอยให้ข้อมูลแนะนำกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และอาหารพื้นถิ่น ความโดดเด่นของแต่ละชุมชน โดยชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีนับเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้ให้ครอบคลุมสู่สมาชิกในชุมชนผ่านกิจกรรมบริการและสินค้าชุมชนที่มีความแตกต่างและมีอัตลักษณ์ซึ่งมีเสน่ห์ความน่าประทับใจที่ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรทุนชุมชนอย่างแท้จริง

 

 

          ด้าน นางสายชล รักกำเหนิด นักเล่าเรื่องชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหอน กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ สู่ชุมชนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ภายในหนึ่งวันนอกจากนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่แล้ว ยังจะได้ร่วมกิจกรรมเดินชมป่าศึกษาธรรมชาติ นำกล้าไม้ลอดถ้ำไปปลูกบนต้นน้ำ ก่อนจะกลับมาชิมสำรับพื้นถิ่นจากปิ่นโตชาวบ้านที่นำมาบริการนักท่องเที่ยว โดยความพิเศษคือวันนั้นชาวบ้านกินอะไร ก็จะจัดสำรับกับข้าวอย่างเดียวกันใส่ปิ่นโตมาให้นักท่องเที่ยวได้อิ่มหนำสำรับชาวบ้านด้วย ส่วนนี้ทำให้ทุกบ้านมีรายได้อย่างทั่วถึง

 

 

          สำหรับชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 10 ชุมชน จาก 8 อำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ประกอบด้วย 1.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ้านควนป้อม ต.เคร็ง อ.ชะอวด 2.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหอน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด 3.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมะขาม ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง 4.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำพุ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง 5.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองจัง  ต.นาบอน  อ.นาบอน 6.ชุมชนบ้านหูนบ ต.พิปูน อ.พิปูน 7.ชุมชนบ้านคีรีธรรม  ต.กำโลน อ.ลานสกา 8.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรุชนเหนือ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี 9.ชุมชนบ้านนาใน  ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม และ 10. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช