‘ต่ออายุหลอด GEN.2’ ชวนบริจาค ‘หลอดพลาสติก’ ทำวิจัย-รีไซเคิล

ต่ออายุหลอด GEN.2’ ชวนบริจาค หลอดพลาสติก ทำวิจัย-รีไซเคิล

 

“มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน” ทำ โครงการ ต่ออายุหลอด” GEN.2 เชิญชวนบริจาค “หลอดพลาสติก” ใช้แล้ว เพื่อ “วิจัย- ศึกษา- พัฒนา” ร่วมกับ “ม.เกษตรฯ” ต่อยอด “ขยะหลอดพลาสติก” ให้กลับมามีมูลค่า เกิดประโยชน์ต่อสังคม-ระบบนิเวศ ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ –15 ธ.ค.63

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคหลอดพลาสติกใช้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2563 เพื่อนำมาวิจัย-ศึกษา-พัฒนา ร่วมกับ ม.เกษตรฯ ในการต่อยอดขยะหลอดพลาสติกให้กลับมามีมูลค่า เกิดประโยชน์ต่อสังคมและระบบนิเวศ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

โครงการ ต่ออายุหลอด” GEN.2

 

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคหลอดพลาสติกใช้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2563 เพื่อนำมาวิจัย- ศึกษา - พัฒนาร่วมกับ ม.เกษตรฯ ในการต่อยอดขยะหลอดพลาสติกให้กลับมามีมูลค่า เกิดประโยชน์ต่อสังคมและระบบนิเวศ

 

ข้อกำหนดก่อนส่งหลอดเข้าร่วมโครงการฯ

 

1.ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจาน หรือ น้ำยาซักผ้า

2.นำหลอดไปตากแดดให้แห้งสนิท

3.แยกประเภทหลอดต่าง ๆ อาทิ หลอดดื่นน้ำขนาดมาตรฐานทั่วไป หลอดชานมไข่มุก หลอดขนาดเล็กที่ติดมากับกล่องนม แยกถุงให้เรียบร้อย แพคใส่กล่อง (รับหลอดทุกประเภท)

 

ส่งมาที่ :

 

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

อาคาร 1 ชั้น 5 ปตท. สำนักงานใหญ่

เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : เพจมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน หรือโทร. 02 537 3308-10, 02, 537 2000 ต่อ 14376

 

(ระยะเวลาการเปิดรับบริจาคหลอดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

กรุณาล้างหลอดให้สะอาดเพื่อความปลอดภัย

 

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้ต้องงดจัดกิจกรรมตัดหลอดและไม่สามารถนำหลอดบางส่วนที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีไปดำเนินการได้ แม้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จะเปลี่ยนจากทำเป็นหมอนหลอดสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านอื่น แต่จุดประสงค์หลักของโครงการ ต่ออายุหลอดที่สำคัญที่สุดคือ ต้องการให้ทุกท่านเกิดความตระหนักในการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า ให้ความสำคัญต่อการแยกขยะให้ถูกที่ถูกทาง ขยะพลาสติกเหล่านี้ก็จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไม่มากก็น้อย ด้วยความร่วมมือของทุกคน

 

#ต่ออายุหลอด

#เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์”

 

 

 

//...................

         CR : “มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน”

         https://www.facebook.com/psffoundation2008/

//...................