เรื่องสั้น บทกวี “รางวัลพานแว่นฟ้า” 63 ประกาศผลแล้ว !!!

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าว ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ณ อาคารรัฐสภา เรื่องสั้น “สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย” ของ “วิโรจน์ สุทธิสีมา” และบทกวี “แผนที่และเขี้ยวปลวก” ของ “เทิดไท นามแทน” คว้ารางวัลชนะเลิศ 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 พร้อมด้วย นายอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2551 ศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปี 2558 และกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า แถลงข่าวผลการตัดสินวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ณ อาคารรัฐสภา โดยในปีนี้ เรื่องสั้น "สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย" ของ “วิโรจน์ สุทธิสีมา” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี "แผนที่และเขี้ยวปลวก" ของ “เทิดไท นามแทน” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบทกวี

 

 

 

 

 

          ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำ 2563 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 1,214  ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน 480 ผลงาน และบทกวี จำนวน 734 ผลงาน โดยมีผลงานได้รับรางวัลดังนี้

 

  

 

 

          ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 6 อาคารรัฐสภา (สผ.) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ในวันดังกล่าว โดยติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5491 - 5 หรือที่เพจ facebook “รางวัลพานแว่นฟ้า”