“ภาษาไทย...ภาษาใจ” บอกเล่าความนัย “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ชวนเหล่าผู้คนในแวดวงวรรณกรรม มาร่วมบอกเล่า “ภาษาไทย...ภาษาใจ” ถ่ายทอดนานาทัศนะ แนวคิด ประสบการณ์ และความรู้สึก ต่ออดีต ปัจจุบัน และอนาคตของภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม

 

 

ชมัยภร แสงกระจ่าง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557

 

 

พัลลภ สามสี
บรรณาธิการ / ผู้จัดการบริษัท iReader (ประเทศไทย)

 

 

นายทิวา
กวี นักเขียน บรรณาธิการ

 

 

พรเทพ แซ่เฮง
นักเขียน นักหนังสือพิมพ์สายศิลปวัฒนธรรม

 

 

รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม
อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

กนกวลี กันไทยราษฎร์
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 

 

จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
นักเขียน นักวิจารณ์วรรณกรรม

 

 

โตมร ศุขปรีชา
นักเขียน / บรรณาธิการ

 

 

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
นักเขียน นามปากกา “นิ้วกลม”

 

 

วีรพร นิติประภา
นักเขียนดับเบิ้ลซีไรต์หญิงคนแรก