ประกาศแล้ว ! 13 เล่ม ‘Longlist-เรื่องสั้น’ รางวัลซีไรต์ ปี 2563

ประกาศแล้ว ! 13 เล่ม ‘Longlist-เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปี 2563

 

ประกาศรายชื่อรวมเรื่องสั้น เข้ารอบ Longlist รางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช 2563

 

คณะกรรมการรอบคัดเลือก ได้พิจารณารวมเรื่องสั้น จำนวน 40 เล่ม ที่ส่งเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2563 มีรวมเรื่องสั้นเข้ารอบ Longlist จำนวน 13 เล่ม เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

 

1. 24 ชั่วโมง : แพรพลอย วนัช : สำนักพิมพ์นาคร

2. กวีพูด : รวมสิบเรื่องสั้นของฟ้า : ฟ้า พูลวรลักษณ์ : สำนักพิมพ์สมมติ

3. คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ  : จเด็จ กำจรเดช : ผจญภัยสำนักพิมพ์

4. ดอกรัก : ตินกานต์ : สำนักพิมพ์ a book

5. ตะวันออกศอกกลับ : อนุสรณ์ ติปยานนท์ : สำนักพิมพ์มติชน

6. ในโลกเล่า : วัฒน์ ยวงแก้ว : สำนักพิมพ์ต้นโมกข์

7. แพรกหนามแดง : แดนอรัญ แสงทอง : สำนักพิมพ์สามัญชน

8. ภาพเหมือนของคืนฤดูร้อน : ปันนารีย์ :Blueboxhouse

9. รยางค์และเงื้อมเงา : วิภาส ศรีทอง : สำนักพิมพ์สมมติ

10. เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่นๆ : กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ : กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ

11. ไร้สัญชาติ และตัวละครอื่นๆ : บัญชา อ่อนดี : สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ

12. ลิงหิน และเรื่องสั้นอื่นๆ : ภาณุ ตรัยเวช : สำนักพิมพ์มติชน

13. อาถรรพ์ภาพวาดเสือดำ และเรื่องราวอื่นๆ : กำพล นิรวรรณ : ผจญภัยสำนักพิมพ์

 

                ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาและประกาศผลรวมเรื่องสั้นที่เข้ารอบ shortlist เป็นลำดับต่อไป

 

                ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

                คณะกรรมการรอบคัดเลือกรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2563

  

 

//....................