ประกาศแล้ว ! longlist ‘เรื่องสั้น-บทกวี’ รางวัล ‘พานแว่นฟ้า 63’

ประกาศแล้ว !longlist‘เรื่องสั้น-บทกวี รางวัล พานแว่นฟ้า 63’

 

                ประกาศแล้ว ! longlist รางวัล “พานแว่นฟ้า 63” ประเภท “เรื่องสั้น” 27 ผลงาน ประเภท “บทกวี” 33 ผลงาน รอการพิจารณาคัดเลือกผลงาน เพื่อเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ต่อไป

 

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “รางวัลพานแว่นฟ้า” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ ประกาศผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (longlist) รางวัลพานแว่นฟ้าฯ ประจำปี 2563 ทั้งประเภท “เรื่องสั้น” และ “บทกวี” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

                “ประกาศผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (longlist)

 


 

ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) พร้อมทั้งประกาศผลการคัดเลือกต่อไป”

 

 

//..................

CR : “รางวัลพานแว่นฟ้า”

https://www.facebook.com/phan.waenfah

//..................