วธ. เชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ”

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ” ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2563

 

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ”

 

1. ประเภทการประกวด ประเภทเดี่ยว 2 รุ่น ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายการรับสมัคร

 

2. เพลงที่ใช้ในการร้อง

          2.1 เพลงเนื้อหารักชาติดั้งเดิม เป็นเพลงดั้งเดิมที่มีการแต่งขึ้น โดยมีเนื้อหาปลูกจิตสำนึกให้เกิดความจงรักภักดีต่อชาติ และสถาบัน

          2.2 เพลงเนื้อหารักชาติที่สร้างสรรค์ใหม่ เป็นเพลงที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยเป็นเพลงที่มีการแต่งเนื้อหาและทำนองเพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความจงรักภักดีต่อชาติ และสถาบัน

(ใช้คำสุภาพ ไม่หยาบคาย และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์) ทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงวัฒนธรรม

 

3. การรับสมัคร

          3.1 รับสมัครทางออนไลน์ ผ่าน google form หรือ https://forms.gle/BVv9u7nR41fbWhyu8

          3.2 ผู้ประสงค์เข้าประกวดต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น)

 

4. ส่งผลงาน

          ผู้สมัครส่งผลงาน ไฟล์วิดีโอเพลงเนื้อหารักชาติดั้งเดิม และเพลงเนื้อหารักชาติที่สร้างสรรค์ใหม่ (พร้อมเนื้อเพลง) เนื้อหาคลิปวิดีโอผู้สมัครต้องแนะนำตนเอง และต่อด้วยการร้องเพลงสดฉบับเต็มเพลงที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์ใด ๆ ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720p (1280x 720) ประเภทไฟล์ mp4 ส่งผลงานผ่านทาง E-mail: Culture.scm@gmail.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

 

5. ประกวดรอบคัดเลือก

          5.1 ประกวดรอบคัดเลือกโดยคัดจากคลิปผลงานของผู้สมัครที่ส่งทางอีเมล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

          5.2 คลิปวิดีโอที่ผ่านรอบคัดเลือก จะเผยแพร่คลิปวิดีโอบนเพจเฟซบุ๊กกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเฟซบุ๊ก 1765 สายด่วนวัฒนธรรม เพื่อโหวตชิงรางวัลขวัญใจมหาชน โดยคะแนนจากการนับจำนวนคลิปวิดีโอที่มียอดไลก์มากที่สุดตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2563

 

6. ประกวดรอบตัดสิน

          ประกวดรอบตัดสิน ผู้สมัครร้องเพลงประกอบดนตรีฉบับเต็มเพลงต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ กระทรวงวัฒนธรรม