เปิดลงทะเบียนแล้ว !!! “เที่ยวด้วยกัน” ส่วนลดที่พัก ร้านอาหาร ตั๋วเครื่องบิน

เว็บไซต์ www.เที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนรับส่วนลดที่พัก 40% ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว 600 บาท และตั๋วเครื่องบิน 1,000 บาท ใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ต.ค. 63

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวด้วยกัน.com ภายใต้ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” ของรัฐบาลที่มุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยมีระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

 

          เว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนตั้งแต่ 15 ก.ค. 63 เป็นต้นไป เพื่อรับส่วนลดต่างๆ ได้แก่ “ค่าที่พัก” รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน และเมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

          “ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว” รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out โดยคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

          “ตั๋วเครื่องบิน” ประชาชนที่กรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง (แต่ไม่เกิน 10 สิทธิผู้โดยสารต่อประชาชน) ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้โดยสาร และประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง

          ทั้งนี้ ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม) และวันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ต.ค. 63

          ด้านผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 ก่อนหน้านี้ เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้ว

 

 

 

          ลงทะเบียนได้ที่ >>> www.เที่ยวด้วยกัน.com