สว. ลงพื้นที่ “แพร่” ตรวจสอบข้อมูลการรื้ออาคารโบราณ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ และนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา, และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) เดินทางลงพื้นที่พบเครือข่ายภาคประชาชน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสวนรุกขชาติเชตวัน จังหวัดแพร่

 

          นายอภิชาติ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรื้ออาคารศูนย์เรียนรู้ป่าไม้ (อาคารเก่าของบริษัทบอมเบย์ เบอร์มา) อายุ 127 ปี ซึ่งเป็นข่าวครึกโครมในช่วงที่ผ่านมา โดย รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตอบกระทู้ถามของ สว.คำนูณ สิทธิสมาน และกล่าวขอโทษชาวแพร่ในที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา

 

 

 

          พร้อมกันนี้ ได้เป็นตัวแทนของนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา และศิลปินแห่งชาติ มอบบทกวี ภูมิเมืองแพร่ให้เครือข่ายประชาชนคนแพร่ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทางการฟื้นฟูอาคาร ตลอดจนการพัฒนาเมืองแพร่ ด้วยการพลิกวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาส เนื่องจากจังหวัดแพร่มีเอกลักษณ์ และมีต้นทุนสูงทุกด้าน ทั้ง ภูมิประเทศ ภูมิประวัติศาสตร์ ภูมิธรรม และภูมิวัฒนธรรม อันเป็นภูมิบ้านภูมิเมืองที่ทรงคุณค่ายิ่ง โดยได้เสนอแนะให้สร้างการมีส่วนร่วม ด้วยการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง