ประกาศแล้ว ! ผลการประกวด ‘นิราศคลาดโควิด’ ของ ‘กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่’

ประกาศแล้ว ! ผลการประกวด นิราศคลาดโควิดของ กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

 

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่” ได้ประกาศผลการประกวดแต่งคำประพันธ์ “นิราศคลาดโควิด” ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชน นิสิต นักศึกษา และ กลุ่มนักเรียน

 

 
 

ทั้งนี้ กองทุนฯ ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานทุกท่าน และขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ทาง กองทุนฯ ขอเอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้

 

1.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

3.รายละเอียดที่อยู่สำหรับจัดส่งเกียรติบัตร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

 

ส่งไฟล์เอกสาร (ไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพ) ได้ที่ soonthornphumemorialfund@gmail.com

 

กำหนดส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2563

 

 

 

//...........

CR : “กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่”

https://www.facebook.com/กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่-100587738000299/

//...........