พช. จับมือ สภาสตรีฯ เยือนถิ่นอีสาน มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ สู้โควิด-19

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่อุดรธานีและหนองคาย มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ โครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปันถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปันถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ที่ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 (นครอุดรธานี) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีอุดรธานี ให้การต้อนรับ และรายงานสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงปัญหาของผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่

 

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในสภาวะของวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ถือเป็นวิกฤติที่ยากเกินกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จและทันท่วงที กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมมือกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำโครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วม ในการผ่อนคลายความเดือดร้อนดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ ที่ต้องได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแล้วหลายจังหวัด อาทิ จ.นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่ายในท่ามกลางวิกฤตินี้ โดยกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดปฏิบัติการ 90 วัน นับจากวันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย.2563 ร่วมกับพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ ปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

 

 

          ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีฯ กล่าวว่า สภาสตรีฯได้ดำเนินโครงการหลายโครงการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หนึ่งในนั้นคือการร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน แจกจ่ายถุงยังชีพ ไม่น้อยกว่า 5,000 ถุงทั่วประเทศ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเติมกำลังใจให้กันในยามวิกฤติ จนกว่าสถานการณ์ทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนจะคลี่คลาย

 

 

          อย่างไรก็ตาม หลังจากมอบถุงยังชีพที่จังหวัดอุดรธานีเสร็จสิ้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานสภาสตรีฯ พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีฯ และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนกีฬา จ.หนองคาย เพื่อมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ