เปิดรับแล้ว ! ‘เรื่องสั้น-บทกวี’ ประกวดรางวัล ‘เปลื้อง วรรณศรี ครั้งที่ 6’

เปิดรับแล้ว ! ‘เรื่องสั้น-บทกวีประกวดรางวัล เปลื้อง วรรณศรี ครั้งที่ 6’

 

“รางวัลเปลื้อง วรรณศรี ครั้งที่ 6” เปิดรับต้นฉบับ “เรื่องสั้น-บทกวี” และ “งานเขียนทั่วไป” ของ “ระดับนักเรียน” ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 6 มิ.ย.63-16 ส.ค.63

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ค “ไชยา วรรณศรี สุรินทร์” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ การเปิดรับต้นฉบับ “เรื่องสั้น-บทกวี” การประกวด “รางวัลเปลื้อง วรรณศรี ครั้งที่ 6” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

“รางวัลเปลื้อง วรรณศรี ครั้งที่ 6

 

กฎกติกา (เช่นกันกับปีที่แล้ว)

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานต้นฉบับ เรื่องสั้น - บทกวี และงานเขียนทั่วไปของระดับนักเรียน

 

-เป็นผลงาน (เรื่องสั้น-บทกวี) ที่เขียนขึ้นใหม่ ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือรางวัลที่ใดมาก่อน / ส่วนระดับนักเรียน ไม่จำกัดประเภท เนื้อหาหรือรูปแบบ ในกติกาเดียวกัน

 

-ผู้ส่ง ต้องยังมีชีวิตอยู่ และส่งด้วยตนเอง ห้ามผู้ใดส่งแทนโดยเจ้าตัวไม่รู้ / สำหรับระดับนักเรียน ให้ครูหรือผู้ปกครองเซ็นรับรองผลงาน

 

-มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย (รวมทั้งคนไทยที่อยู่ต่างแดน) เขียนรายละเอียดใบปะหน้านำส่งผลงานประกวดอย่างละเอียด หรือหนังสือนำปะหน้า ผู้ที่ใช้นามปากกากรุณาแจ้งชื่อจริง นามสกุลจริงด้วย พร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ (ไม่ต้องระบุชื่อหรือที่อยู่ หรือใดๆในต้นฉบับ (ทั้งสองประเภท) ทั้งสิ้น

 

-ส่งต้นฉบับตัวจริง บทกวี 1 ชิ้น (พร้อมสำเนา 5 ชุด รวมเป็น 6 ชุด) , เรื่องสั้น (ต้นฉบับตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด รวมเป็น 6 ชุด) (ไม่จำกัดรูปแบบหรือเนื้อหา) ได้ทั้งฉันทลักษณ์และไร้ฉันทลักษณ์ (กลอนเปล่า) / เรื่องสั้น ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ เอสี่ ตัว 16 / บทกวี (ฉันทลักษณ์) ความยาว 6 -10 บท บทกวี (กลอนเปล่า) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เอสี่ ตัว 16

 

ส่วนระดับนักเรียน ให้ส่งต้นฉบับ ตัวจริงพร้อมสำเนาอีก 5 ชุด รวมเป็น 6 ชุด

 

-ผู้ส่งประกวด จักต้องคัดเรื่องที่คิดว่าดีที่สุด (บทกวีเพียง 1 สำนวน และเรื่องสั้น ที่ดีที่สุด จำนวน 1 เรื่องเท่านั้น) ในการส่งประกวด (ไม่เกิน 1 ชิ้น) / 1 คน สามารถส่งได้ทั้งบทกวีและเรื่องสั้น / ระดับนักเรียน ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง / 1 คน

 

เปิดรับต้นฉบับ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 หมดเขตวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ถือตราไปรษณีย์ประทับเป็นที่สิ้นสุด

 

ส่งที่...

 

สโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์

เลขที่ 136 หมู่ 13

ต.เฉนียง อ.เมือง

จ.สุรินทร์ 32000

 

โทร.088-081-4828

(รายละเอียดอื่น ๆ สอบถามได้)

 

 

          รางวัลที่ได้รับ

 

 

          ประเภท "เรื่องสั้น" 

          -รางวัลชนะเลิศ โล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

          -รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

          -รองชนะเลิศอันดับสอง โล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

          -รางวัลชมเชย (ไม่เกิน 8 เรื่อง) รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

 

 

          ประเภท "บทกวี"

          -รางวัลชนะเลิศ โล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

          -รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

          -รองชนะเลิศอันดับสอง โล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

          -รางวัลชมเชย (ไม่เกิน 10 รางวัล) รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

 

 

          ประเภทงานเขียน "ระดับนักเรียน"

          -รางวัลชนะเลิศ : โล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

          -รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท

          -รองชนะเลิศอันดับสอง โล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

          -รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท

 

 

คณะกรรมการอ่านและตัดสินอย่างเป็นทางการ รางวัลเปลื้อง วรรณศรี ครั้งที่ 6

 

คณะกรรมการประเภทเรื่องสั้น (ระดับประชาชนทั่วไป)

ประธานกรรมการตัดสิน / นายจำลอง ฝั่งชลจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

กรรมการ , นายชูเกียรติ ฉาไธสง , นายพิสิฐ ภูศรี ,นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ,นายเริงวุฒิ มิตรสุริยะ

 

คณะกรรมการประเภทบทกวี (ระดับประชาชนทั่วไป)

ประธานกรรมการตัดสิน นายสุนันท์ พันธุ์ศรี (เสรี ทัศนศิลป์)

กรรมการ นายพินิจ นิลรัตน์ ,นายดิเรก นนทชิต ,นายพรชัย แสนยะมูล ,นายอังคาร จันทาทิพย์

 

คณะกรรมการอ่านต้นฉบับและตัดสินประเภทงานเขียนไม่จำกัดแนว (ระดับนักเรียน-เฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษาประถม-มัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์)

ประธานกรรมการอ่านและตัดสิน นายพินิจ นิลรัตน์

กรรมการ บุหลัน รันตี , น.ส.อธิพร ประเทืองเศรษฐ์ , น.ส.ศิรประภา สันตะวงษ์ ,นายนนทพัทธ์ หิรัญเรือง

 

  

 

//...............

         CR : “ไชยา วรรณศรี สุรินทร์”

https://www.facebook.com/chaiyawannasilp

//...............