‘กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่’ จัดประกวด ‘นิราศคลาดโควิด’ รับ ‘วันสุนทรภู่’

กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่ จัดประกวด นิราศคลาดโควิด รับ วันสุนทรภู่

 

         “กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่” จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” เชิญชวนประกวด “กลอนนิราศ -นิราศคลาดโควิด” ความยาว 6-10 บท 2 ระดับ “กลุ่ม นร.” และ “กลุ่ม ปชช.-นศ.” ชิงเงินรางวัล-เกียรติบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 มิ.ย.63 พร้อมเชิญชวน นิสิต-นศ. “รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ครูกวี อ่าน ขับ ร้องวรรคทองจากวรรณคดีของสุนทรภู่”

 

         “กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่” ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องใน “วันสุนทรภู่” โดยเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม

กิจกรรมประกวดแต่งคำประพันธ์ “นิราศคลาดโควิด” แต่งด้วย กลอนนิราศความยาว 6 - 10 บท

 

การประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 

1) กลุ่มนักเรียน

2) กลุ่มประชาชน นิสิตนักศึกษา

 

ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

-รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัลละ 500 บาท

 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 120 มิถุนายน 2563

 

ทางอีเมล soonthornphumemorialfund@gmail.com

 

 

         นอกจากนี้ “กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่” ยังเชิญชวน นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ครูกวี อ่าน ขับ ร้องวรรคทองจากวรรณคดีของสุนทรภู่” โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 

1. นิสิตนักศึกษาเลือกบทวรรคทองจากวรรณคดีของสุนทรภู่ จำนวน 1-8 บท มาใช้อ่าน ขับ หรือร้อง

 

2. บันทึกวีดิทัศน์ขนาดสั้นความยาวไม่เกิน 10 นาที พร้อมระบุชื่อ นามสกุล สถาบันการศึกษา และชื่อวรรณคดี

 

3. ส่งไฟล์วีดิทัศน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2563 ที่กล่องข้อความเพจเฟซบุ๊ก กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

 

ทั้งนี้ กองทุนฯ จะนำวีดิทัศน์เผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊ก กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 โดย นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรจากกองทุนฯ

 

 

 

//..................

                CR : “กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่”

                https://www.facebook.com/กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่-100587738000299/

//..................