OTOP ทั่วไทย ซื้อตรง ส่งถึงบ้าน ที่ “OTOP Today”

ชวนช้อปสินค้า OTOP ทั่วไทย ที่ “OTOP Today” ซื้อตรง ส่งถึงบ้าน ช่วยผู้ประกอบการได้ทั่วประเทศ ซื้อสินค้า OTOP เพียง 1 ชิ้น รายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว

 

         สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบทำให้ช่องทางการจำหน่ายลดลง กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจระดับฐานราก จึงได้พัฒนาระบบการขายออนไลน์ต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศได้เรียนรู้ ผ่านเว็บไซต์ WWW.OTOPTODAY.COM ซึ่งรวบรวมสินค้าจากทุกจังหวัด ให้ผู้สนใจสามารถคลิกค้นหาจากรายการสินค้า และมี Link เชื่อมต่อไปยังผู้ขายโดยตรง และยังได้เปิดกลุ่มเฟซบุ๊กให้ผู้ประกอบการโอทอป สามารถนำสินค้ามาฝากร้านขายของควบคู่กันไปด้วย สร้างกิจกรรมให้ผู้ซื้อผู้ขายพบกันตลอด 24 ชั่วโมง ซื้อง่าย สั่งตรง พร้อมส่งถึงบ้าน โดยสามารถเข้าร่วมได้ที่กลุ่ม “OTOP TODAY ฝากร้านขายของ” www.facebook.com/groups/232930151121943

 

 

 

         นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้สร้างและพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 237 อัตรา เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ โดยเน้นการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายให้แก่สินค้า OTOP ในพื้นที่ จัดให้มีการ Live สด ขายสินค้าแต่ละจังหวัดทุกสัปดาห์ เพื่อบรรเทาปัญหาผู้ผลิต ผู้ประกอบการไม่สามารถไปขายสินค้าตามงานแสดงสินค้าหรือตลาดได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่โลกของการขายในระบบดิจิทัล โซเชียลมีเดียต่างๆ อีกด้วย

 

 

         พร้อมกันนั้น กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ส่งเสริมการขายในส่วนกลางเพื่อช่วยผู้ประกอบการ ด้วยการจัดกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ก “OTOP TODAY โอทอปทูเดย์” ร่วมกับโอทอปเทรดเดอร์ จัด Live สด เวลา 12.00 – 13.30 น. ทุกวัน แนะนำสินค้า OTOP เด่นๆ ทั่วเมืองไทย ลดแลกแจกแถมกันสนั่นออนไลน์ทุกวัน จึงขอเชิญชวนช่วยกันสนับสนุนสินค้าโอทอปไทย ซื้อตรง ส่งถึงบ้าน ช่วยผู้ประกอบการได้ทั่วประเทศ เพื่อให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

 

         สั่งซื้อสินค้าตรงจากผู้ขายได้ที่เว็บไซต์ “OTOP Today”

         Make a direct order to sellers on OTOP Today website at www.otoptoday.com

 

         ฝากร้านขายของได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ก “OTOP TODAY ฝากร้านขายของ”

         Promote your shops on OTOP Today Facebook group at “OTOP TODAY ฝากร้านขายของ”

         www.facebook.com/groups/232930151121943

 

         ชม Live สดได้ทุกวัน 12.00 -13.30 น. ที่เฟซบุ๊ก “OTOP TODAY โอทอปทูเดย์”

         Watch our Facebook Live everyday at 12.00 -13.30 hrs. on Facebook page
         at “OTOP TODAY โอทอปทูเดย์”

         www.facebook.com/OTOPTODAYTHAILAND