‘อธิคม คุณาวุฒิ’ คว้า ‘รางวัลบรรณาธิการดีเด่น คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง’ ปี 2562

อธิคม คุณาวุฒิคว้า รางวัลบรรณาธิการดีเด่น คุณนิลวรรณ ปิ่นทองปี 2562

 

                รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือ แห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบรรณาธิการดีเด่น คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ประจำปี 2562 ลงวันที่ 28 พ.ค.2563 โดยผู้ได้รับรางวัลบรรณาธิการดีเด่น คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ประจำปี 2562 ได้แก่ “อธิคม คุณาวุฒิ” 
 

 

//...............

CR : “สมาคมภาษาและหนังสือ แห่งประเทศไทยฯ”

https://www.facebook.com/penthailand.org/

//...............