ประกาศแล้ว รายชื่อหนังสือ “รวมเรื่องสั้น” ส่งประกวดซีไรต์ 2563

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรคยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประกาศรายชื่อหนังสือรวมเรื่องสั้น 40 เล่ม ที่ส่งเข้าประกวดในปี พ.ศ. 2563 (รอบรวมเรื่อง)