รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 4 เปิดรับ ความเรียง-กลอนสุภาพ หัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร”

การประกวดวรรณกรรม รางวัล“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 4 (ประจำปี พ.ศ. 2563) รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับผลงาน “ความเรียง” และ “กลอนสุภาพ” หัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร” ระดับนักเรียน และระดับประชาชน รับสมัครถึง 31 ส.ค. 63

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

CR : รางวัล“วรรณศิลป์อุชเชนี”
http://eugenieawards.com