สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดประกวด ‘เรื่องสั้น-เทิดพระคุณแม่’ ชิง 13 รางวัล

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดประกวด เรื่องสั้น-เทิดพระคุณแม่ชิง 13 รางวัล

 

“สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ” จัดประกวด “เรื่องสั้น : เทิดพระคุณของแม่” งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่-เกียรติบัตร รวม 13 รางวัล ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 7 ก.ค.63 ประกาศผล วันที่ 24 ก.ค.63

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ได้จัดการประกวดงานเขียน “เทิดพระคุณของแม่” งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้งดการประกวดงานเขียนประเภทเรียงความ ระดับประถมศึกษา และประเภทบทกลอน ระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากเห็นว่า มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แต่ยังคงไว้ซึ่งการประกวด “เรื่องสั้น” ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

การส่งประกวด “เรื่องสั้น” ประเภท นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กำหนดให้มีความยาว 3 – 5 กระดาษ A 4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้ตัวอักษร Angsana new ขนาด 16 – 18 พอยท์ โดยสามารถส่ง “เรื่องสั้น” เข้าประกวด ได้คนละ 1 เรื่องเท่านั้น

 

สำหรับ รางวัลมีทั้งสิ้น 13 รางวัล ประกอบด้วย

 

-รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

-รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

-รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

-รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ “ทางไปรษณีย์” ที่

 

สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ

อาคาร ส.ว. ถนนเทอดดำริ

แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต

กทม. 10300

 

หรือทาง E-mail: infogit@ncswt.or.th

 

ภายในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

 

อนึ่ง จะมีการประกาศผลการตัดสิน ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผ่านทางเวบไซต์ ของ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ (www.ncswt.or.th) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมรายละเอียดการรับรางวัล ให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นางสาวสุเนตร เต๋มา / นางสาวสุภาพรรณ์ ม่วงมณี สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โทรศัพท์ 02-241-2841 , 02-241-5125 E-mail: infogit@ncswt.or.th

 


 

“ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและผู้เป็นลูกทุกคนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้สัญลักษณ์ ดอกมะลิ" แทนความรักและร่วมระลึกถึงพระคุณแม่ ตลอดจนผู้มีพระคุณ

 

ทั้งนี้เงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)”

 
 

//.............

         CR : “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

         https://www.facebook.com/PRNCSWT/

 

         http://www.ncswt.or.th/ 

//.............