ประกาศแล้ว ! ‘บทวิจารณ์ดีเด่น’ ของ สมาคมภาษาและหนังสือฯ

ประกาศแล้ว !‘บทวิจารณ์ดีเด่นของ สมาคมภาษาและหนังสือฯ

 

         “สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ” ประกาศผลรางวัล “บทวิจารณ์ดีเด่น” ประจำปี 2562 “ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก” คว้ารางวัลชนะเลิศ กับผลงาน “รื้อถอนรูปภาษา เล่นล้อกับความหมาย สู่ความหลากหลายของความจริง ใน การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” ของ “ธัชชัย ธัญญาวัลย์”

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ การประกาศผลรางวัลบทวิจารณ์ดีเด่น ของ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

         “ประกาศผลรางวัลบทวิจารณ์ดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

รางวัลชนะเลิศ

บทวิจารณ์เรื่อง “รื้อถอนรูปภาษา เล่นล้อกับความหมายสู่ความหลากหลายของความจริง” ใน “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” ของ “ธัชชัย ธัญญาวัลย์” ของ “นายศรัณย์ภัทร์ บุญฮก”

 

รางวัลรองชนะเลิศ

บทวิจารณ์เรื่อง “เสน่ห์ของความคิด การสร้างสรรค์ ภาษาและฉันทลักษณ์ในกวีนิพนธ์ “ระหว่างทางกลับบ้าน” ของ “อังคาร จันทราทิพย์” ของ “นางสาวณัฐฤทัย พลอยหิรัญ”

 

รางวัลชมเชย

1.บทวิจารณ์เรื่อง “กวีนิพนธ์ มือนั้นสีขาว ของ ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ : การวิจารณ์โลกทัศน์จากภาพสะท้อนสังคมไทย และปัญหาการเสียดสีสังคมผ่านกวีนิพนธ์” ของ “นางสาววนิดา เบ้าสุข”

2.บทวิจารณ์เรื่อง “ศรัทธา สูงส่ง ลุ่มหลง เป็นอื่น : วาทกรรมความรักในกวีนิพนธ์ ความรักศกดิ์สิทธิ์” ของ “นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร”

3.บทวิจารณ์เรื่อง “เมษาจาริก : การปลดปล่อยเพื่อก้าวไปสู่อิสรภาพของการเรียนรู้” ของ “นายอภิชัย อุทัยแสง”

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 

รองศาสตราจารย์ตรีศิลป์ บุญขจร

นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ”

 

สำหรับกำหนดพิธีมอบรางวัล จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินคลี่คลาย

 

 

//.....................

         CR : "สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ"

https://www.facebook.com/penthailand.org/

//.....................