“พช.” จับมือ “สภาสตรีแห่งชาติฯ” มอบถุงยังชีพ สร้างที่พักอาศัยผู้ยากไร้ จ.นครปฐม

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฯ และองค์สมาชิกในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม สร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ และมอบถุงยังชีพ ภายใต้ “โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ที่ จ.นครปฐม

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการฯ และองค์สมาชิก ในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม สร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ และมอบถุงยังชีพ ภายใต้ “โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 350 ชุด มอบเงิน และมอบเมล็ดพันธุ์พืชในเขตอำเภอสามพราน ที่มีผลกระทบต่อวิกฤติจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท.-นครปฐม) องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ (สธวท.-นครปฐม) นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม นายนิวัติ หิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด และนางทิพวรรณ หิรัญ กำนันตำบลท่าตลาด ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

           พร้อมกันนี้ยังได้จัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ จำนวน 2 หลัง หลังแรกเป็นบ้านของ นายบุญช่วย จันทร์สมบูรณ์ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม อาชีพ รับจ้างทั่วไป สภาพบ้านทรุดโทรม มีลักษณะเป็นเพิงชั่วคราว ซึ่งอาศัยที่ดินคนอื่นอยู่ และหลังที่สอง เป็นของนางสาวละเอียด กุลโคก บ้านเลขที่ 25/3 หมู่ที่ 6 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม อาชีพขายมะพร้าวเผา มีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับสามี ซึ่งบ้านหลังที่สองนี้ ได้มีการร่วมกิจกรรม ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ในเขตชุมชนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วย

 

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจ ให้กับพี่น้องทุกท่าน ขอให้พวกเรา ได้อดทนและใช้เวลา ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้หายจากประเทศไทย ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดี ที่มีคนติดเชื้อลดลง ซึ่งแสดงว่าแนวนโยบายที่ทางรัฐบาลได้วางมาตรการ และขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้องคนไทยทุกคนได้ผลดีเป็นอย่างมาก อันนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดี ขอแสดงความยินดีที่ในวันนี้ พวกเราได้รับน้ำใจ จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาชิกของสภาสมาคมสตรีฯ ที่ได้มาช่วยกันในช่วงวิกฤตินี้ เป็นน้ำใจที่ดี และหวังว่าเราจะได้นำกำลังใจที่ดีไปบำรุง กำลังใจของคนในครัวเรือนให้มีความเข้มแข็ง และมีความหวังในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปด้วยกัน

 

 

          “ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จึงขอเชิญชวนทุกคนได้ใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และทำให้เราได้มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน และวันนี้ได้มีเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวมามอบให้ ขอให้ทุกคนที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักนำไปปลูกเพื่อบริโภค ปลูกทุกอย่างที่สามารถกินได้ ไม่เกิน 1 เดือน เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ก็จะเป็นอาหารให้กับทุกครัวเรือน โครงการนี้จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน 12 ล้านครัวเรือน ถ้าทุกครัวเรือนประหยัดได้ครัวเรือนละ 50 บาทต่อวัน จะคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ทั้งปีกว่า 2 แสนล้านบาท ที่เราจะช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน การลดค่าใช้จ่ายก็เปรียบเสมือนการเพิ่มรายได้นั่นเอง” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

 

 

          ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่ององค์กรสตรี เรามีองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ มากกว่า 300 องค์กร เราเข้าใจและตระหนักถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตที่ไม่ใช้เฉพาะของประเทศเรา แต่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่สิ่งที่สำคัญ คือ รัฐบาล และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักในช่วงระยะเวลา 4 – 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของรัฐบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของไทย โดยจากวิกฤตดังกล่าวนี้ ก็ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องหยุดดำเนินการ พวกเราประชาชน ต้องร่วมกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ซึ่งขณะนี้ก็เป็นระยะเวลา 3 เดือน แล้ว เราก็รับทราบว่าพี่น้องประชาชนต้องเดือนร้อน ขาดรายได้ ทางสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดชุดถุงยังชีพ เป็นน้ำใจให้รู้ว่า พวกเราห่วงใย กับพี่น้องทุกท่าน

 

 

          ด้าน นายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน กล่าวว่า ขอขอบคุณ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทีมงานที่ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพ ตามโครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ด้วยการแบ่งปัน” ณ บ้านท่าตลาดตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมในวันนี้ โดยอำเภอสามพรานจะได้ดำเนินการสานต่อ โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ด้วยการแบ่งปัน และส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกครัวเรือนได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และนำเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่ได้รับมอบ ไปปลูกเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีผักปลอดภัย และลดรายจ่ายของครัวเรือนอย่างยั่งยืนต่อไป