สศร. เปิดรับ ‘เรื่องสั้น-สารคดี-บทกวี’ หัวข้อ ‘โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก’

สศร. เปิดรับ เรื่องสั้น-สารคดี-บทกวีหัวข้อ โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก

 

         “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” เปิดรับผลงาน “เรื่องสั้น-สารคดี-บทกวี” เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานเขียน ในภาวะวิกฤติ “โควิด-19” ภายใต้แนวคิด โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก” เปิดรับตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 พ.ค.63 โดยผลงานที่ผ่านการคัดสรร จะได้รับค่าตอบแทนและเผยแพร่ผลงาน

 

         สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวรรณศิลป์ (เรื่องสั้น สารคดี กวีนิพนธ์) เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานเขียนซึ่งสะท้อนสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภายใต้ข้อจำกัด โดยโครงการจะทำการคัดสรรเพื่อลงเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ในเฟสบุ๊ค โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”

 

ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการคัดสรร จะได้รับค่าตอบแทนตามประเภทงานเขียน โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำนักงานฯ หรือส่งผ่านอีเมล ruanglao.ocac@gmail.com รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ใน www.ocac.go.th สอบถามโทร ๐๒-๒๐๙๓๗๕๒-๓ (ตามวันเวลาราชการ) หรือ facebook “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/

 

ข้อกำหนดผลงานการเขียน

 

1.เขียนเล่าเรื่อง โดยให้ใช้ตั้งชื่อเรื่องของตนเอง (ภายใต้แนวคิด “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”) ผ่านรูปแบบงานวรรณกรรม 3 ประเภทได้แก่

 

1.1 เรื่องสั้น ความยาวประมาณ 3 -5 หน้า A4

1.2 สารคดี ความยาวประมาณ 3 -5 หน้า A4

1.3 กวีนิพนธ์ ฉันทลักษณ์ ความยาว 6-10 บท

หรือไร้ฉันทลักษณ์ 1-2 หน้า

 

2.เป็นผลงานที่เขียนด้วยตนเองและเป็นภาษาไทย(อ่านเพิ่มเติมในตัวประกาศ)

 

3.พิมพ์ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16

 

4.ผู้เขียนต้องระบุชื่อ นามสกุล หรือ/ นามปากกา พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (E-Mail) ที่สามารถติดต่อได้ในหน้าสุดท้ายของผลงาน

 

5.ส่งผลงานที่ดีที่สุดคนละ 1 ผลงานเท่านั้น (เลือกได้ 1ประเภท/คน)

 

6.ผลงาน “เรื่องสั้น สารคดี” ที่ผ่านการคัดสรรจะได้ค่าตอบแทน จำนวน 3000 บาท “กวีนิพนธ์” จำนวน 2000 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 250-350 ผลงาน

 

7.ผลงานที่ผ่านการคัดสรรทุกชิ้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีสิทธิในการนำงานเขียนไปเผยแพร่สื่อออนไลน์ และหรือจัดพิมพ์เป็นเล่มต่อไป

 


 

 

//..................