‘เกษตรแบ่งปัน’ ชวนซื้อคูปอง ‘โรงอาหารกลาง’ แบ่งปันอาหารช่วยคนเดือดร้อน

สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนร่วมแบ่งปันกับโครงการ ‘เกษตรแบ่งปัน’ (KU Let’s Share) จัดทำ ‘คูปองอาหาร’ ช่วยคนเดือดร้อน ผนึกกำลังผู้ประกอบการโรงอาหารกลาง ร่วมแบ่งปันอาหารและเครื่องดื่ม

           เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “Kasetsart University” เผยแพร่กิจกรรมเชิญชวนร่วมแบ่งปันกับโครงการ ‘เกษตรแบ่งปัน’ (KU Let’s Share) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

           ร่วมแบ่งปันกับ โครงการ ‘เกษตรแบ่งปัน’ (KU Let’s Share)

           เพราะ ‘ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน’

           ดังนั้นในวันที่ประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนกันอย่างทั่วหน้า เราชาวเกษตรฯ จะนิ่งเฉยดูดายได้อย่างไร?

           การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้คนไทยจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน บริษัท ห้างร้าน และบริการหลายภาคส่วน ถูกสั่งปิดตาม พรก.ฉุกเฉิน ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากต้องหยุดกิจการลง และแรงงานจำนวนไม่น้อยต้องกลายเป็นผู้ไร้งานไปในทันที เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและระบบเศรษฐกิจของครัวเรือน รวมทั้งได้ส่งผลต่อนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ภาพของการเข้าคิวรอรับการบริจาคสิ่งของและอาหารมีให้เห็นกันมากขึ้น โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนแออัด

           ‘มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์’ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยอันเกิดจากภาษีของประชาชนคนไทยทุกๆ คน จึงได้ริเริ่มเชิญชวน ‘ผู้ประกอบการร้านค้า’ ในโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน มาร่วมกันเปิดพื้นที่แห่งการแบ่งปันผ่านทาง ‘โรงอาหารกลาง 1 และ 2’ ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ ‘เกษตรแบ่งปัน’ (KU Let’s Share)

           โครงการนี้ เริ่มจาก 'ใจ' ของผู้ให้เป็นสำคัญ เพราะนอกจากผู้ให้จะได้ช่วยเหลือและแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่เดือดร้อนจากพิษของ Covid-19 แล้ว ท่านยังได้มีโอกาสสนับสนุนจุนเจือผู้ประกอบการร้านค้า และได้มีส่วนช่วยประคับประคองภาคเศรษฐกิจและสังคมไทยในอีกทางหนึ่งด้วย

           ..และใครจะรู้บ้างว่า อาหารเพียง 1 จานที่ท่านได้มอบให้นี้ อาจจะช่วยต่อชีวิตและลมหายใจของใครอีกหลายๆ คน..

 

**************************

           แล้วท่านจะสนับสนุนโครงการและการแบ่งปันอาหารนี้ได้อย่างไร?

           1. ท่านสามารถสนับสนุนโครงการฯ ได้โดยตรงผ่านบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด หมายเลขบัญชี 374-1-73499-2 ชื่อบัญชี ‘เกษตรแบ่งปัน’ (KU Let's Share) โดยทาง สำนักงานทรัพย์สิน มก. จะได้ดำเนินการจัดทำ ‘คูปอง’ สำหรับการแลกรับอาหาร พร้อมพิมพ์ชื่อผู้สนับสนุนลงบน ‘คูปอง’ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะรับอาหารได้ทราบว่าได้รับอาหารจากผู้ให้ท่านใด

           ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ พร้อมทั้งสลิปการโอนเงิน ผ่านทาง Inbox ในเพจ Facebook ของ สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: @PMKU

           2. ท่านสามารถแบ่งปันอาหารผ่านทาง ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยระบุจำนวนของอาหารที่ท่านต้องการแบ่งปัน พร้อมทั้งชำระเงินค่าอาหารกับทางร้านค้า และลงชื่อบน ‘คูปอง’ ตามจำนวนที่ท่านประสงค์จะแบ่งปัน

           หมายเหตุ: ‘คูปอง’ สำหรับการแลกรับอาหารที่จัดทำขึ้นจะมีมูลค่า 30 และ 10 บาท สำหรับร้านค้าที่จำหน่าย อาหาร และ เครื่องดื่ม (หรืออาหารว่าง) ตามลำดับ โดย ‘คูปอง’ ดังกล่าวนี้จะถูกติดไว้ที่บริเวณด้านหน้าของร้านค้า เพื่อให้นิสิต และบุคลากร รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป ผู้ที่ประสงค์จะรับอาหารสามารถฉีก ‘คูปอง’ นี้ เพื่อแลกรับอาหารจากร้านค้านั้นๆ ได้ทันที

           ทั้งนี้ขอจำกัดสิทธิ์สำหรับการรับ อาหาร และ เครื่องดื่ม (หรืออาหารว่าง) จำนวนอย่างละ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน เพื่อให้การกระจายอาหารเป็นไปอย่างทั่วถึง

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่ สำนักงานทรัพย์สิน มก หรือ โทร. 02-561-4749 (ในวันและเวลาราชการ)

 

 

CR : Facebook “Kasetsart University”
https://facebook.com/KasetsartUniversity