แค่ ‘20 บ.’ ก็ช่วยได้ ! ช่วย ‘เด็ก’ และ ‘ครอบครัว’ พ้นวิกฤติ ‘โควิด-19’

แค่ ‘20 บ.ก็ช่วยได้ ! ช่วย เด็กและ ครอบครัวพ้นวิกฤติ โควิด-19’

 

ร่วมช่วยเหลือเด็ก ๆ และครอบครัว ใน “ชุมชนเมือง-ชุมชนชนบท” ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ “โควิด-19” ด้วยการบริจาคเงินเพียงแค่ 20 บาท กับ “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และปลอดภัยจากโรคร้าย

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเพียงแค่คนละ 20 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และครอบครัว ใน “ชุมชนเมือง-ชุมชนชนบท” ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ “โควิด-19” โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

 

 


 

“สำหรับหลายคนเงินจำนวน 20 บาท อาจเป็นเพียงธนบัตรใบเล็ก ๆ 1 ใบ แต่สำหรับบางคน เงินจำนวน 20 บาท สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และปลอดภัยจากโรคร้ายได้

 

ร่วมช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้ปลอดภัย จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้ ด้วยเงินเพียง 20 บาท เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า และซื้อแผ่นกรองเชื้อโรค

 

ได้ที่...

 

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-2-61241-7

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-02168-3

 

เงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้

 

กรุณาส่งข้อมูลและหลักฐานการบริจาคมาที่ อีเมล์ iamchild2004@yahoo.com หรือทางเฟสบุ๊ค “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก” หรือไลน์ Line : fcd หรือเวบไซด์ www.iamchild.org

 


 

โครงการกองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในภาววะวิกฤติ COVID 19

 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา กับเด็กและครอบครัว ที่ได้รับผูกระทบจากวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดในครั้งนี้ ทั้งในเรื่องการช่วยเหลือเงินทุนการยังชีพเบื้องต้น ข้าวสารอาหารแห้ง นมสำหรับเด็ก หน้ากากอนามัย ฯลฯ และ การเยียวยาสภาพจิตใจ หลังผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ในพื้นที่การทำงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ทั้ง กรุงเทพและปริมณฑล ภาคอีสาน ภาคเหนือ และ 3 จังหวัดภาคใต้

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19  ไปทั่วโลกและในประเทศไทย ที่รัฐบาลต้องออกมาตรการและพรก.ฉุกเฉิน  เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดแบบก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเด็ก  ครอบครัว  ชุมชนและหลายภาคส่วน  รวมถึงในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  ที่เป็นพื้นที่การดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความยากลำบากอยู่เดิม  ก็ยิ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนากับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาวะยากลำบากในหลายพื้นที่  จึงได้ออกแบบการสำรวจข้อมูลเด็ก และครอบครัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการ  ให้ความช่วยเหลือและทันสถานการณ์

 

จากการเก็บข้อมูลชุมชนแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ชุมชนเมือง และชุมชนชนบท โดยชุมชนเมือง ได้แก่  จังหวัดกรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ ส่วนชุมชนบทได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ มหาสารคาม อุบลราชธานี ภาคอีสาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ และ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

 

ลักษณะชุมชนเมืองเป็นชุมชนที่มีความแออัดหนาแน่น ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้หรือสังกะสี มีความแออัด มีลักษณะแคบเป็นซอยเล็กๆ มีบ้านและตึกที่แบ่งเป็นห้องเช่าขนาดเล็กและหนาแน่น ขาดที่ว่างสาธารณะ ไม่มีที่ว่างเพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมของคนในชุมชน หรือมีการถ่ายเทของอากาศที่ดี  สภาพสังคมโดยทั่วไปสมาชิกมีความสัมพันธ์กันดีทั้งในรูปแบบเครือญาติและการเข้าร่วมกิจกรรม อาชีพของคนในชุมชนมีหลากหลาย  เช่น ขายของ หาบเร่ พนักงานทำความสะอาด รับจ้างทั่วไป ครอบครัวในชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแตกแยก  บางครอบครัวพ่อต้องโทษ เด็กอาศัยอยู่กับแม่ หรือตายายาย จึงไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมซึ่งแวดล้อมไปด้วยยาเสพติดและอบายมุข

 

 ความต้องการการสนับสนุน/ความช่วยเหลือต่อการดูแลเด็ก และครอบครัว

 

ครอบครัวมีความต้องการการสนับสนุนความช่วยเหลือต่อการดูแลเด็ก และครอบครัวช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 แบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้

 

ด้านเศรษฐกิจ ต้องการการจัดการสร้างรายได้พิเศษ ความต้องการข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน นมสำหรับเด็ก

 

ด้านสุขภาพอนามัย ต้องการแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องมือวัดไข้ อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด 19

 

ด้านการศึกษา ต้องการกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

ท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมหรือโอนเงิน

 

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก” ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 047-2-61241-7

 

สิ่งของบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็น มาที่

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

เลขที่ 179 หมู่ 6 ตำบลสำโรงเหนือ

อำเภอเมือง จจังหวัดสมุทรปราการ 10270

 

โทร. 02-393-3717-8    

อีเมล์ iamchild2004@yahoo.com

 
 

//..................

                CR : “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”

                https://www.facebook.com/iamchildpage/

                https://www.iamchild.org/

//..................