‘อยู่บ้าน-ปลูกผัก-กินเอง’ : ‘ห่างโควิด-ห่างสารพิษ’

อยู่บ้าน-ปลูกผัก-กินเอง’ : ‘ห่างโควิด-ห่างสารพิษ

 

#อยู่บ้าน

 

#ปลูกผัก

 

#กินเอง

 

#ห่างโควิด

 

#ห่างสารพิษ

  

//...............

         CR : เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)

         https://www.facebook.com/ThaiPesticideAlertNetwork/

//...............