ด่วน ! กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดสมัครสอบพนักงาน 48 อัตรา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน จำนวน 48 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 27 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2563 นี้

 

 

          ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบพนักงาน จำนวน 48 อัตรา ได้แก่

 

          เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์

 

          นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

          นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี

 

          นิติกร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

 

          ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://womenfund.thaijobjob.com โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จาก ประกาศรับสมัครสอบ (คลิก)