‘กองทุนโรงพยาบาลชุมชนฯ’ เปิดรับบริจาค ช่วยกว่า 700 รพ.ในชนบท สู้ ‘โควิด-19’

กองทุนโรงพยาบาลชุมชนฯ เปิดรับบริจาค ช่วยกว่า 700 รพ.ในชนบท สู้ โควิด-19’

 

“มูลนิธิแพทย์ชนบท” จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน สู้ภัยโรคอุบัติใหม่โควิด 2019” เชิญชวนทุกท่านทำบุญกุศล ร่วมบริจาคเข้ากองทุนฯ ช่วยโรงพยาบาลกว่า 700 แห่งในชนบท สร้างความเข้มแข็ง ระบบสุขภาพชุมชน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “มูลนิธิแพทย์ชนบท” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ เชิญชวนร่วมบุญกุศล โดยการบริจาคเข้า “กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน สู้ภัยโรคอุบัติใหม่โควิด 2019” เพื่อช่วยโรงพยาบาลกว่า 700 แห่งในชนบท สู้ภัย "โรคอุบัติใหม่" และ "โรคโควิด 2019" และสร้างความเข้มแข็ง ระบบสุขภาพชุมชน โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

 

 

“กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนสู้ภัยโรคอุบัติใหม่โควิด 2019 โดย มูลนิธิแพทย์ชนบท เปิดระดมทุน และการระดมน้ำใจ จากประชาชนชาวไทย

 

         ซื้อหน้ากาก N 95 , ชุด PPE , เครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลที่มีความขาดแคลนเร่งด่วน

 

         สร้างขวัญ กำลังใจ และการดูแลบุคลากร ที่ติดเชื้อทุกระดับ ใน รพ.ช. และ รพ.สต.

 

         สนับสนุนนวัตกรรมในระดับโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อการสู้ภัย โรคอุบัติใหม่ และ โรคโควิด-19

 

         สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง ระบบสุขภาพชุมชน

 

         โดยท่านสามารถร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ โดยบริจาคได้ที่

 

         ชื่อบัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบท”

         ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข

         เลขที่บัญชี 340-201715-6

 

         #มูลนิธิแพทย์ชนบท”

 
 

 

//..............

CR : “มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation

https://www.facebook.com/RuralDoctorFoundation/

//..............