ชวนออกกำลังกายที่บ้าน สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

ชวนออกกำลังกายที่บ้าน สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

 

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เชิญชวนออกกำลังกายที่บ้าน สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โดยไม่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 พร้อมแนะข้อควรปฏิบัติ หากจำเป็นต้องใช้สถานที่สาธารณะ

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ได้เผยแพร่ข้อความพร้อมรูปภาพ เชิญชวนออกกำลังกายที่บ้าน สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อไม่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

“ออกกำลังกายที่บ้าน สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โดยไม่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

 

1.การออกกำลังกายง่ายๆ ที่บ้าน เน้นความเหมาะสมตามบริบทของผู้ออกกำลังกาย อุปกรณ์ สถานที่ หากไม่มีอุปกรณ์หรือพื้นที่ อาจเลือกชนิดการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก เช่น การเดินเร็วรอบ ๆ บ้าน , กระโดดเชือก , เต้นแอร์โรบิก , โยคะ

 

2.การฝึกความแข็งแรงแบบบอดี้เวท หรือเลือกใช้สิ่งของทดแทน เช่น การยกน้ำหนัก โดยใช้ขวดน้ำแทน , การทำงานบ้าน , เปิดคลิปออกกำลังกายออนไลน์ ดูตัวอย่างการออกกำลังกาย

 

ออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที ก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง

 

หากจำเป็นต้องใช้สถานที่สาธารณะในการออกกำลังกาย ควรปฏิบัติดังนี้

 

1.รักษาระยะห่างบุคคล โดยเว้นระยะ 2 เมตร เพื่อลดการรับสัมผัสเชื้อโรคที่ลอยมากับเสมหะ น้ำลาย น้ำมูกของผู้อื่น หรือจากการจับต้องสัมผัสมือกับผู้อื่นแล้วมาสัมผัสหน้าตนเอง เป็นการนำเชื้อเข้าร่างกาย

 

2.ลดการสัมผัสในจุดสัมผัสร่วมของอุปกรณ์ต่างๆ

 

3.ควรทำความสะอาดมือ เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นประจำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กำจัดเชื้อ เช่น น้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70 %

 

4.หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดหรืออยู่ในที่มีคนหนาแน่น

 

5.ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

 

6.ระวังการใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ตา ปาก ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

 

 

//...............

            CR : “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

            https://www.facebook.com/MHESIThailand/

//...............