มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ พช. ใช้ป้องกันเชื้อ โควิด-19

นายศุภมงคล รัตนจิตร เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกปฏิบัติการและประสานงานบรรเทาทุกข์ ฝ่ายบรรเทาภัยพิบัติ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเป็นผู้แทนมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปใช้ป้องกันเชื้อ โควิด-19

           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือจำนวน 100 ขวด ให้แก่กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายศุภมงคล รัตนจิตร เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกปฏิบัติการและประสานงานบรรเทาทุกข์ ฝ่ายบรรเทาภัยพิบัติ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเป็นผู้แทนมอบให้กับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

 

           อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระกรุณาที่พระองค์ได้มีต่อประชาชนชาวไทย และทรงห่วงใยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจะได้นำสเปรย์แอลกอฮอล์พระราชทานนี้ไปแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อใช้สำหรับทำความสะอาด ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ต่อไป