สิ่งที่สำคัญมากกว่า ‘ความกลัวติดโรคโควิด-19’ คือ ‘ความเข้าใจ เห็นใจ ช่วยเหลือกัน’

สิ่งที่สำคัญมากกว่า ความกลัวติดโรคโควิด-19 คือ ความเข้าใจ เห็นใจ ช่วยเหลือกัน

 

สิ่งที่สำคัญมากกว่า... “ความกลัวติดโรคโควิด-19” คือ ความเข้าใจ เห็นใจ ช่วยเหลือกัน

 

“เข้าใจโรค”

 

- เข้าใจว่าสาเหตุของการติดโควิด-19 มาจากอะไร ? วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่รับมาด้วยความไม่ตระหนก แต่ตระหนัก...

 

“รู้วิธีป้องกัน”

 

- รู้สาเหตุ แล้วก็ต้องรู้ว่า จะป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อได้อย่างไร ? เช่น สวมหน้ากากผ้า/หน้าอนามัย เมื่อต้องไปในพื้นที่แออัด หลีกเลี่ยงคนที่มีการไอจามโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้ง ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ เมื่อสัมผัสบุคคลหรือสิ่งของ ด้วยแจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

 

“เห็นอกเห็นใจ”

 

- กรณีที่คนรู้จักรอบข้างติดเชื้อโควิด-19 ควรทำความเข้าใจ มีความเห็นอกเห็นใจผู้ติดเชื้อ ด้วยความรักความเข้าใจ

 

และ...

 

“ไม่ตีตราผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีอาการเสี่ยงว่าเป็นผู้แพร่เชื้อ”

 

- ที่สำคัญ “อย่าตีตราผู้ติดเชื้อ” ว่า เขาหรือเธอจะเป็นคนแพร่เชื้อ แต่ให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและให้กำลังใจเขาหรือเธอ เพราะโควิด-19 รักษาหายได้เมื่ออยู่ในการดูแลของแพทย์

 

          ...........................................

 

สปสช. ปรารถนาเห็นสังคมไทยผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

 

#โควิด19 #COVID19 #เข้าใจโรค #รู้วิธีป้องกัน #เห็นอกเห็นใจ #ไม่ตีตรา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

//...............

                CR : "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"

                https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/

//...............