‘ม.แม่โจ้’ แจกฟรี ‘พันธุ์ผักสวนครัว’ สู้ ‘โควิด 19’

ม.แม่โจ้แจกฟรี พันธุ์ผักสวนครัว สู้ โควิด 19’

 

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ทำโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย “โควิด 19” แจกเมล็ดพันธุ์ผักฟรี รับง่าย ๆ เมล็ดพันธุ์ 5 ชนิด แค่ส่ง จม. ขอ พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าถึงตัวเอง ตั้งแต่วันนี้ –30 มิ.ย.63

 

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว แจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ฟรี ! ให้กับผู้คนที่สนใจ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1.เตรียมซองเปล่าขนาดไม่ต่ำกว่า 13 x 18 เซนติเมตร พร้อมติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเพื่อน ๆ เอง

 

2.ส่งมาที่

 

ผศ. ฉันทนา วิชรัตน์

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาคารปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์

151 ม.7 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

                   (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 091-070-5757)

 

เพื่อน ๆ จะได้รับเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์พืชจำนวน 5 ชนิด ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

 

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเฟซบุ๊ค : “ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

 

ทั้งนี้ ในแต่ละชุด จะประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 5 ชนิด มีคละกันไปทั้ง ผักสวนครัว ชุดผัก เช่น พริก มะเขือ , กะเพรา , โหระพา และผักใบ เช่น ผักกาด , คะน้า ฯลฯ มีครบชุด เพื่อเป็นผักสวนครัวประจำบ้าน

 

สำหรับ โครงการนี้ เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่จะต้องการช่วยเหลือสังคม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสร้างความมั่งคงทางอาหาร พึ่งพาตนเองได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมระดับครัวเรือน ในการสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ , คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะช่วยให้คนไทยมีพืชผัก อาหารปลอดภัย ในช่วงวิกฤต- 19

 

 

 

//....................

          CR : “ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

https://www.facebook.com/ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก-เกษตรอินทรีย์-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-1665318140411502/

//....................