เชิญชวนช่วย ‘ผู้พิการทางสายตา’ ร่วมบริจาค ‘หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ’

เชิญชวนช่วย ผู้พิการทางสายตาร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ

 

“สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย” จัดทำ “โครงการบริจาคหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ช่วยคนตาบอด” เหตุ “ผู้พิการทางสายตา” เข้าไม่ถึงช่องทางการจำหน่าย ทั้งที่ต้องใช้การสัมผัสเป็นตัวช่วย ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย”

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยThailand Association of the Blind” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

“...เพราะคนตาบอดไม่สะดวกในการเข้าถึงการจำหน่าย หน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ ในปัจจุบัน ประกอบกับธรรมชาติของคนตาบอด มีความจำเป็นต้องใช้การสัมผัสสิ่งรอบตัวในการดำเนินชีวิต เช่น การจับแขนผู้นำทาง การทำกิจวัตรประจำวัน และการที่คนตาบอดไม่สามารถรู้ได้ว่า คนที่อยู่ใกล้ตัวใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่

 

ดังนั้น การที่คนตาบอดมีหน้ากากอนามัยสวมใส่ มีเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ จะช่วยป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลอื่นและช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ได้...

 

“โครงการบริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือช่วยคนตาบอด”

 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 02 246 3835

(ผู้ประสานงาน : คุณแววเดือน พงษ์เหล็ง)

 

 

//...............

                CR : “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยThailand Association of the Blind

                https://www.facebook.com/TabodThai

//...............