'กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19' มอบงบ 4 รพ.นำร่อง จัดซื้อ 'ห้องคัดกรอง-ตรวจเชื้อ'

 

 

 

          'กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19' มอบงบ 4 รพ.นำร่อง จัดซื้อ 'ห้องคัดกรอง-ตรวจเชื้อ'

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ใช้งบประมาณจาก กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19โดยเริ่มด้วยกิจกรรมในการป้องกัน “บุคลากรทางการแพทย์” ด้วยการจัดซื้อ “ห้องคัดกรอง” และ “ห้องตรวจเชื้อ” พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ นำร่องลำดับแรก 4 รพ.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ มูลนิธิชัยพัฒนาได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯโดยเริ่มด้วยกิจกรรมในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ก่อน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯโดยเริ่มด้วยกิจกรรมในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ก่อน ด้วยการจัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ โดยจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล

 

ซึ่งในลำดับแรกประกอบด้วยโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลยุพราชยะหา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

 

ห้องคัดกรองและตรวจเชื้อดังกล่าวนี้ เป็นนวัตกรรมของ SCG HEIM และ Living Solution ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)”

 

         “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของที่มีความจำเป็น ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

 

         ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน การให้โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

 

         บัญชี กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

 

         โทร 02-447-8585 ถึง 8 ต่อ 109 / 121 / 259

 

         ในวันและเวลาทำการจันทร์ ศุกร์

 

หมายเหตุ - เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยนำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่

 

Email - givedonate@gmail.com

Fax - 02-447-8574

 

         ไปรษณีย์ - สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700”

 

#มูลนิธิชัยพัฒนา #กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #covid19 #chaipattana

  

//................

CR : มูลนิธิชัยพัฒนา

            https://www.facebook.com/chaipattanafoundation/

//................