หนุนตั้งโรงทาน ทำอาหารถวายพระ ส่งข้าวกล่องให้ รพ. ช่วยคนตกงาน

วัดระฆัง-พช.-สภาสตรีฯและ จา พนมร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 จับมือจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราชทำอาหารถวายพระสงฆ์ สนับสนุนข้าวกล่องให้บุคคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือคนตกงาน ตอกย้ำประเทศไทยต้องชนะ 

 

           พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระบวรรังสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง พระครูต้น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมดารานักแสดงบทบู๊ จา พนมหรือ ทัชชกร ยีรัมย์ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดตั้งโรงทานคณะสงฆ์วัดระฆังโฆสิตาราม ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราชเพื่อจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์ และจัดทำอาหารกล่องให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช บุคคลที่ถูกกักตัวไว้ดูอาการ และผู้ตกงาน วันละ 1,000 ชุด โดยจะแจกจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

 

 

           ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสานงานกับวัดทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชน รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทานและการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่มีบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด