เปิดรับต้นฉบับ ‘นิยาย-เรื่องสั้น-ความเรียง-กวี-สารคดี’ การประพันธ์ในภาวะ ‘โรคระบาด’

เปิดรับต้นฉบับ นิยาย-เรื่องสั้น-ความเรียง-กวี-สารคดีการประพันธ์ในภาวะ โรคระบาด

 

         “มูลนิธิวิชาหนังสือ” จับมือ “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม” เปิดรับต้นฉบับ “นวนิยาย-เรื่องสั้น-ความเรียง-กวีนิพนธ์-สารคดี” เพื่อเป็นบันทึกแห่งชาติ ด้านวรรณกรรม ในภาวะ “โรคระบาด - โควิด 19” ตั้งแต่วันนี้ –30 ก.ค.63 ผู้ประพันธ์ได้รับค่าตอบแทน ตามมาตรฐานลิขสิทธิ์ และเหรียญเกียรติคุณ เมื่อต้นฉบับได้ตีพิมพ์


         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ "มูลนิธิวิชาหนังสือ" ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ เชิญชวนให้ร่วมส่งผลงานเขียน เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ เนื่องในสถานการณ์ “โรคระบาด - โควิด 19” โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

 


               

“เรื่อง การประพันธ์ในภาวะโรคระบาดในชาติ พ.ศ. 2563

 

มูลนิธิวิชาหนังสือ และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีความเห็นร่วมกันว่า ในภาวะเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลกและในประเทศไทย ย่อมเป็นโอกาสที่นักเขียน กวี จะทำงานอันพิเศษ และต่างไปจากยามปกติ และจะเป็นบันทึกแห่งชาติด้านวรรณกรรม ในวาระประวัติศาสตร์โลกของมนุษยชาติ ของประเทศชาติ และของไทยครั้งนี้

 

จึงตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณารับต้นฉบับทุกสาขาการประพันธ์ ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียง กวีนิพนธ์ บันทึก และสารคดี เพื่อพิจารณาคัดสรร ตีพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่แต่ละประเภท ไม่จำกัดจำนวน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเรื่อง ตามมติคณะกรรมการ และต้นฉบับไม่กำหนดความยาวหรือหัวข้อ

 

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

 

มูลนิธิวิชาหนังสือ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

17 มีนาคม 2563

 

นักเขียน กวี ผู้ประพันธ์ จะได้รับค่าตอบแทนตามมาตรฐานลิขสิทธิ์ และเหรียญเกียรติคุณ เมื่อต้นฉบับได้ตีพิมพ์

 

ส่งต้นฉบับที่

 

มูลนิธิวิชาหนังสือ

177/8 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

 


 

“ในรอบศตวรรษ หรือในชั่วอายุคน การได้พบเหตุการณ์เชื้อโรคระบาดในโลก นับเป็นประสบการณ์ที่หายาก จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจจะบันทึกความคิด ความรู้สึก เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง และเหตุการณ์ต่าง ๆ

 

มูลนิธิวิชาหนังสือ จัดทำสมุดบันทึกเล่มพิเศษ สมุดบันทึก โคโรน่าไวรัส โควิด-19 ประเทศไทย พ.ศ.2563” เพื่อมอบแก่คนไทย ผู้สนใจจะเขียนบันทึก ประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ

 

ท่านจะรับสมุดบันทึกในวาระสำคัญนี้ได้ที่ ร้านหนังสืออิสระในโครงการ Book Passport พร้อมกับ #หนังสือเดินทางร้านหนังสือ นับแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป”

 




  

//..................

CR : เพจ "มูลนิธิวิชาหนังสือ"

https://www.facebook.com/bookstudiesfoundation/

 

เพจ "หนังสือเดินทางร้านหนังสือ : Book Passport"

https://www.facebook.com/BookPassportTH/

//..................