ข่าวดี ! เติมเจลแอลกอฮอล์ฟรี ที่ “ปั๊มบางจาก”

 


“ปั๊มบางจาก” ร่วมช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19 และลดการใช้ภาชนะสิ้นเปลือง บริการเติมเจลแอลกอฮอล์ฟรี คนละ 50 ml. ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

 

 

 

          Facebook Bangchak” ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก เผยแพร่ภาพและข้อมูลการให้บริการจุดเติมเจลแอลกอฮอล์ฟรี ดังนี้

 

 

          บางจากฯ บริการจุดเติมเจลแอลกอฮอล์ฟรี สำหรับทำความสะอาดมือ #ครั้งแรกในประเทศไทย ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

 

          เพื่อร่วมช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19 และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ภาชนะสิ้นเปลือง

 

          - ท่านละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร

          - เริ่ม 23 มี.ค. 63 เวลา 10.00-13.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด

          - เช็กสาขาที่ร่วมบริการได้ที่ www.bangchakmarketplace.com

 

          #Bangchak #บางจาก #ก้าวผ่านCovid19ไปด้วยกัน

 

CR : Facebook Bangchak
https://www.facebook.com/Bangchak