สมาคมภาษาฯ จัดประกวด ‘เรื่องสั้น-บทกวี’ : ‘เปลี่ยนโรค(โควิด)ให้เป็นเรื่อง’

สมาคมภาษาฯ จัดประกวด เรื่องสั้น-บทกวี’ : ‘เปลี่ยนโรค(โควิด)ให้เป็นเรื่อง

 

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย จัดประกวด “เรื่องสั้น-บทกวี” : “เปลี่ยนโรคให้เป็นเรื่อง สู้โควิด แปรวิกฤตให้เป็นโอกาส” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เปิดรับ 18 มี.ค. 63 –30 เม.ย. 63

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย” ได้เผยแพร่ข้อความพร้อมรูปภาพ เชิญชวนให้ร่วมส่งผลงานเพื่อร่วมโครงการประกวด “เรื่องสั้น-บทกวี” : “เปลี่ยนโรคให้เป็นเรื่อง สู้โควิด แปรวิกฤตให้เป็นโอกาส” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2563 –30 เม.ย. 2563

 

 

 

ทั้งนี้ “สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย” ระบุว่า ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนาหรือ โควิด 2019 ที่สร้างความหวั่นวิตก ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก บทเรียน ประสบการณ์ การเรียนรู้และการต่อสู้ของมนุษยชาติในครั้งนี้ มีหลากหลายเรื่องราว หลากหลายมุมมองและอารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาที่มีคุณค่าต่อการจดจำและให้แง่คิด เป็นประสบการณ์ร่วมในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

 

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการประกวดงานเขียนรางวัล เรื่องสั้นและบทกวีดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีในปีนี้ สมาคมเห็นสมควรจัดประกวดในประเด็น เปลี่ยนโรคให้เป็นเรื่อง : สู้โควิด แปรวิกฤตเป็นโอกาส

 

                สำหรับ ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยประเภทผลงานมี 2 ประเภท คือ “เรื่องสั้น” และ “บทกวี”

 

เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 

ต้องเป็นงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 

เป็นเรื่องที่เขียนโดยไม่ลอกเลียนดัดแปลงหรือแปลผลงานของผู้อื่น และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ

 

ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 pt โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่าหนึ่งประเภทแต่ส่งได้ประเภทละ 1สำนวนเท่านั้น

 

ทั้งนี้ ให้ส่งต้นฉบับจำนวน 5 ชุด (พิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้แผ่นหลังสุดของผลงาน) โดยคณะกรรมการจัดการประกวดไม่จะส่งต้นฉบับคืน และงดการพิจารณามอบรางวัล สำหรับผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด

อนึ่ง การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และผลงานที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ครั้งแรก เป็นของสมาคมฯ

 

สำหรับ ผลงานที่จัดประกวดเป็น ผลงานที่มีเนื้อหาและแนวคิดเกี่ยวกับ เปลี่ยนโรคให้เป็นเรื่อง: สู้โควิด แปรวิกฤตเป็นโอกาสโดย “เรื่องสั้น” ความยาว 5-7 หน้ากระดาษขนาด A4 และ “บทกวี” แบ่งเป็น “ใช้ฉันทลักษณ์” ความยาว 6-8 บท และ “ไร้ฉันทลักษณ์” ความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4

 

รางวัลเรื่องสั้น

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินสด 4000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินสด 3000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3รางวัล เกียรติบัตรและของที่ระลึก

 

รางวัลบทกวี

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินสด 4000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินสด 3000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3รางวัล เกียรติบัตรและของที่ระลึก

 

การส่งผลงานเข้าประกวด กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

 

ที่อยู่เพื่อส่งผลงาน

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

ตู้ ป.ณ. 1000 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241

วงเล็บรางวัลเรื่องสั้นและบทกวีดีเด่นสมาคมภาษาและหนังสือระบุประเภทผลงาน

 

หมายเหตุให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น วันสุดท้ายของการนับผลงานถือตามวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

การประกาศผลการตัดสิน

วันประกาศผลการตัดสินวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทาง Facebook สมาคมและภาษาและหนังสือฯ

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมและภาษาและหนังสือฯ

 


 

//...............

CR : เพจ “สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย”

https://www.facebook.com/penthailand.org

//...............