รพ.ราชวิถี แจก Link ประเมิน “COVID-19” เบื้องต้นด้วยตัวเอง

 

รพ.ราชวิถี จัดทำแบบประเมินความเสี่ยง “COVID-19” ด้วยตนเอง ก่อนตัดสินใจไปโรงพยาบาล ย้ำการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

 

 

 

 

 

ประชาชนทั่วไปสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยง “COVID-19” ด้วยตนเองได้จาก Link

http://rajavithi.emergencymed.net/corona