ด่วน ! เปิดจำหน่ายแอลกอฮอลล์ 70% (แบบน้ำ) ให้ผู้ป่วยโดยตรง

 

บจก. ศิริบัญชา เปิดจำหน่ายแอลกอฮอลล์ 70%โซลูชั่น (แบบน้ำ) ให้ผู้ป่วยโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในช่วงวิกฤติ COVID-19 แสดงหลักฐานผู้ป่วย ผ่านทางช่องข้อความหน้าเพจศิริบัญชา

 

 

 

          บริษัท ศิริบัญชา จำกัด หนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมด้านยา เผยแพร่ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Siribuncha ศิริบัญชา” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

          สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สินค้ากลุ่มแอลกอฮอลล์เป็นที่ต้องการอย่างมาก

 

          ทาง บริษัท ศิริบัญชา จำกัด รับรู้และตระหนักถึงปัญหานี้และมีความห่วงใย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้แอลกอฮอลล์ในชีวิตประจำวัน จึงมีนโยบายเร่งด่วนเปิดจำหน่ายแอลกอฮอลล์70%โซลูชั่น(แบบน้ำ)ให้ผู้ป่วยโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

          โดยสามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องข้อความหน้าเพจศิริบัญชาพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวผู้ป่วยและแนบหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

          และเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงสินค้า ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านเปิดโอกาสให้ผู้ที่ความจำเป็นเร่งด่วนได้ติดต่อเข้ามาก่อนนะคะ

 

 

CR : Facebook “Siribuncha ศิริบัญชา”
https://web.facebook.com/siribuncha