ก.พ. ประกาศเลื่อนสอบ 29 มี.ค. ไม่มีกำหนด เหตุ “COVID-19”

 

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเดิมกำหนดวันที่ 29 มีนาคม 2563 โดยกำหนดวันสอบใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

 

 

CR : สำนักงาน ก.พ.
https://www.ocsc.go.th