‘วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก’ : ‘ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ขาย ไม่เป็นโรคร้าย ไม่สูญพันธุ์’

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก’ : ‘ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ขาย ไม่เป็นโรคร้าย ไม่สูญพันธุ์

 

3 มี.ค.2563 “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชิญร่วมงาน “World Wildlife Day” ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชูแนวคิด “SUSTAINING ALL LIFE ON EARTH ร่วมสร้างความยั่งยืน เพื่อทุกชีวิตบนผืนโลก” ประกาศเจตนารมณ์ ปลุกคนไทย “ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธุ์”

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญร่วมงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.30 น. ภายใต้แนวคิด “SUSTAINING ALL LIFE ON EARTH” ร่วมสร้างความยั่งยืน เพื่อทุกชีวิตบนผืนโลก

 

กิจกรรมภายในงาน พบกับ

 

- การประกาศเจตนารมณ์ของประเทศไทย “ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธุ์” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า

- กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ walk rally นักสำรวจธรรมชาติ

- การเสวนา หัวข้อ “จากเนื้อสัตว์มาสู่เชื้อไวรัส : ถึงเวลาที่ต้องร่วมกันต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย”

- การเปิดตัวโครงการ "No Ivory, No Tiger Amulets - ไม่พึ่งเขี้ยวงา"

- ชมภาพยนต์สารคดีจาก International Film Festival

 

#worldwildlifeday #วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก #3มีนาคม #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362

 

 

 

//........................

CR : เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช”

https://www.facebook.com/DNP1362/

 //........................