ผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีประกันสังคม ตรวจรักษาไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกันสังคมแจง ผู้ประกันตน ที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 สามารถตรวจรักษา ตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องให้ข้อมูลตามจริง หากแพทย์สงสัยอาจเข้าข่ายติดเชื้อ จะส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจค่ายาใดๆ หากอาการไม่เข้าข่าย ไม่แนะนำให้ไปขอตรวจเอง

 

 

 

 

CR : สำนักงานประกันสังคม

https://www.sso.go.th