โรงละครแห่งชาติ และสังคีตศาลา แจ้งงดการแสดง เหตุ COVID-19

 

กรมศิลปากร ประกาศงดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ และสังคีตศาลา ตลอดเดือนมีนาคม ตามมาตรการป้องกันฯ COVID-19 เริ่มตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ผู้จองบัตรล่วงหน้า ติดต่อรับเงินค่าบัตรคืนได้ที่ห้องจำหน่ายบัตร

 

 

           สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เผยแพร่ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Performing Arts, Fine Arts Department Thailand” ประกาศงดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ และสังคีตศาลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

           ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ของดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ และสังคีตศาลาบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดังนี้

 

 

           - รายการศรีสุขนาฏกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.

           - โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

           - รายการศิลปากรคอนเสิร์ต Thai - Belgium Classical (Classical in touch 2020 no.1) วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

           ติดต่อรับเงินค่าบัตรชมการแสดงคืนได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรชมการแสดง

           สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 โทร. 0 2221 0171

 

 

 

          #หมายเหตุ การแสดง ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร #ยังคงจัดการแสดงอยู่เช่นเดิม #เว้นแต่คณะการแสดงภายนอกจะขอถอนการแสดง

 

 

 

CR : Facebook Performing Arts, Fine Arts Department Thailand

https://www.facebook.com/Performing-Arts-Fine-Arts-Department-Thailand